[buk]

To, že sme knihomoli už iste viete. 🙂 Radi píšeme recenzie a dávame vám tipy na hodnotné knihy. V našej čitateľskej vášni sme sa rozhodli ísť ešte ďalej!

Predstavujeme vám občianske združenie [buk] – Buď uchvátený knihou!

Cieľom združenia je popularizovať čítanie naprieč širokým spektrom spoločnosti. Veď už sa dá čítať aj v mobile, tablete, čiže ani tie nemusia byť nakoniec úplne na škodu,nie? 🙂

Ako to chceme dosiahnuť?

Chceme:

  1. združovať komunitu čitateľov a dobrovoľníkov, ktorí chcú svojou činnosťou napomáhať k popularizácii čítania v spoločnosti
  2. prinášať informácie o zaujímavých knižných tituloch pre širokú verejnosť prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí, propagačných materiálov a organizácii podujatí
  3. venovať sa zvyšovaniu záujmu o literatúru u detí a mládeže (napríklad prostredníctvom organizovania výchovno-vzdelávacích aktivít, literárnych súťaží a pod.)
  4. poskytovať podporu začínajúcim slovenským autorom a prinášať na slovenský knižný trh hodnotné tituly zahraničných autorov prostredníctvom vydavateľskej, edičnej a distribučnej činnosti

Ak sa vám táto myšlienka páči, dajte nám o sebe vedieť!

Určite vás budeme informovať o našich prebiehajúcich aktivitách.

Za tím [buk] Jana Benyaková