Uverejnené

Beseda v Ľubovnianskej knižnici

V deň zrušených polročných prázdnin, 30. januára 2023, sme mali tú česť byť hosťom na besede v Ľubovnianskej knižnici. So študentmi tretieho ročníka Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sa stretla predsedníčka nášho občianskeho združenia Jana Benyaková. Reč bola o našich začiatkoch, edičných plánoch, ale tiež o tom, čo sa oplatí čítať a čo vlastne znamená byť uchvátený knihou. Študenti sa dozvedeli ako prebieha vydavateľský proces, od nájdenia „tej pravej“ knihy až po jej distribúciu v obchodoch.

Priblížili sme tvorbu a život Alessandra D´Aveniu, autora kníh, ktoré vyšli v našom vydavateľstve a prečítali si úryvok z románu Biela ako mlieko, červená ako krv.

Ľubovnianskej knižnici ďakujeme za pozvanie a všetkých zúčastneným za príjemne strávený spoločný čas!

Foto: FB Ľubovnianska knižnica