Uverejnené

Mary C. Busha: Zlom moc negatívnych slov

Určite ste už počuli teóriu o tom, že ženy počas dňa povedia dvakrát viac slov ako muži. Jeden z vtipov na túto tému hovorí o tom, že je to preto, lebo mužom treba vždy všetko dvakrát opakovať  Aby sme však boli fér, musíme povedať, že najnovšie štúdie už túto teóriu vyvrátili. Rozdiel v počte slov vyslovených za deň u dospelej ženy a dospelého muža je totiž len minimálny. Každý z nich každodenne vysloví približne 16 000 slov. Podstatnejšie ako toto číslo je však ich obsah a vplyv, ktorý majú. Ako kresťania musíme stále pamätať na to, že všetko, čo vyslovujeme, môže prinášať život alebo smrť. Môže budovať alebo rúcať. Môže uzdravovať alebo zraňovať. Možno sme si doteraz ani neuvedomovali, čo všetko si o sebe myslíme (či už zlé, alebo dobré) len na základe slov, ktoré o nás boli vyslovené. Často žijeme v klamstvách a nepravdivom obraze. Aby sme mohli žiť v pravde a vidieť sa tak, ako nás vidí Otec, s veľkou pravdepodobnosťou nás čaká dlhá cesta. Ak však chceme žiť život, ktorý pre nás pripravil, vydajme sa s odvahou na ňu a ako sprievodcu si spokojne môžeme zobrať knihu od Mary C. Bushaeovej Zlom moc negatívnych slov.

Táto 203 – stranová knižka vás postupne dovedie do víťazstva nad slovami, ktoré výrazne poznamenali vašu minulosť a tak bolestne ovplyvnili vašu prítomnosť. Mary C. Busha rozdelila svoje dielo do troch častí: 1. Slová, ktoré nám hovoria iní, 2. Slová, ktoré hovoríme sami sebe, 3. Slová, ktoré hovoríme iným. Každou z nich vás prevedie jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Na konci každej kapitoly vám tiež poskytne krátke otázky. Ich vyplnenie vás presunie od prečítanej teórie k uskutočniteľnej praxi.

Z každej stránky tejto knihy sa na vás doslova vylieva naliehavosť identifikovať veci, ktoré vás ovplyvnili, aby ste ich mohli odpustiť a nechať tak. Mary C. Busha vám poskytne návod, ako to všetko môžete urobiť. Z jej slov ide múdrosť a poznanie. Delí sa s čitateľmi aj so svojimi vlastnými bolestnými skúsenosťami. Pričom sa netvári, že sa v každej chvíli zachovala najlepšie. Hovorí aj o svojich zlyhaniach a nesprávnych krokoch. Aj kvôli tomuto faktu je jej kniha Zlom moc negatívnych slov veľmi autentická.

Jednou z vecí, ktoré ku mne cez túto knihu najviac hovorili, je časť o samovrave. Ide o rozhovor, ktorý si hovoríte buď sami pre seba tichým hlasom (tzv. mrmlaním) alebo dokonca prebieha len vo vašej hlave. Priznám sa, že v mojej hlave takýto monológ prebieha veľmi často. Až priveľa krát som vďačná, že ho nik iný nemôže počuť. Nikdy som si však neuvedomila, že aj tieto slová ma ovplyvňujú. Keďže tento môj vnútorný monológ je veľmi často negatívny, môj pohľad na seba, ale i na okolitý svet, je preto tiež negatívny. Mary C. Busha ma v niekoľkých krokoch naučila, čo s negatívnymi slovami, ktoré si hovorím sama, ale aj s tými, čo nado mnou boli vyslovené, alebo, ktoré (žiaľ) hovorím ja iným, urobiť. Vnímať slová, aké naozaj sú, rozhodnúť sa odpustiť, uveriť pravde o nás, púšťať a oslobodzovať, byť vďačný. Pripomínam si tieto princípy denne, aby som mohla žiť v slobode a pravde o mne samej.

Ak aj vy túžite po vyslobodení z moci negatívnych slov, ktoré určujú kvalitu a smerovanie vášho života, neváhajte príliš dlho. Kniha Zlom moc negatívnych slov Vám v tom určite pomôže.

Foto: ver.sk