Uverejnené

Tessa Afsharová: Cesta domov

Biblické štúdium do Tessy Afsharovej môže niektorým z nás znieť takmer ako oxymoron. Tessu poznáme ako skvelú autorku mnohých úspešných románov, ktoré už niekoľko rokov vychádzajú vo vydavateľstve kumran.sk. A predsa! 

Kniha Cesta domov je šesťtýždňovým biblickým štúdiom knihy Rút pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny. U mňa to však určite bude na viac ako šesť týždňov. 🙂 Niektoré kapitoly sú dlhšie ako iné, preto si ich podľa potreby rozdeľujem na viac dní. Rátala s tým aj samotná autorka, ktorá vytvorila len päťdňový týždeň. Víkendové dni môžu slúžiť na dobiehanie zameškaného alebo oddych. 

Pokiaľ ešte stále čítate, rýchlo poviem, že kniha je naozaj vynikajúca. Je vidieť, že autorka do nej vložila svoje nemalé skúsenosti, no najmä svoje srdce. Skúsim vám teda priblížiť, ako asi vyzerá jedna kapitola. 

Porozumieť Božiemu slovu

Na začiatok čitateľ vyhľadáva biblické citáty, ktoré ho uvedú do kontextu (či už konkrétnej doby alebo situácie). Takto si, nič netušiac, zapisuje jednotlivé verše, ktoré spolu napohľad občas nesúvisia. Autorka ho však postupne vedie, aby tak sám odhalil nejakú dôležitú pravdu viery. V istom bode, mu to dôjde. Heuréka! A síce aj toto samotné by bolo prínosom, autorka ani zdaľeka neostáva len pri tom. 

Prečítajte si Sdc 6,34 a Sdc 3,9-10 Čo mali spoločné Gedeon a Otoniel? Duch Svätý im dalo silu vykonať niečo konkrétne. O čo išlo? 

Teraz sa vráťte k Sdc 6, 36-39 Boh ubezpečil Gedeona už trikrát a zoslal naňho svojho Ducha. O čo Gedeon žiadal predtým, než začal plniť svoje poslanie? 

V druhej časti Aplikovať Božie slovo, sme vedení, aby sme dokázali nastaviť vo svetle tohto slova zrkadlo svojmu životu. Táto časť je niekedy najťažšia. Keď si napríklad uvedomíme, že nie len Izraeliti mali problém s vernosťou Bohu, ale aj my. 

Hoci sa Gedeonovi podarilo do istej miery Bohu dôverovať, premrhal najväčšiu príležitosť, ktorú mu Boh ponúkol – milovať ho celým srdcom. Mal možnosť žiť život podľa Božích predstáv, ktorý by ovplyvnil jeho deti a celý národ. 

Proste Ježiša, aby vám ukázal príležitosti, ktoré pred vás kladie. Zapíšte si ich. 

V konkrétnom dni potom nasleduje posledná časť a ňou je Modliť sa Božím slovom. Tu vchádzame ešte hlbšie do nášho srdca a rozhodujeme sa, čo s týmito zisteniami urobíme. Sme ochotní odovzdať danú oblasť Bohu a dovoliť mu, aby na nej pracoval? 

Drahý Ježiš, vpíš pravdy a princípy týchto veršov hlboko do mojej mysle, srdca i ducha.  Vo svojej láske ma chráň, aby som nepremrhal príležitosti, ktoré mi ponúkaš. 

Pri tejto knihe určite miniete veľa papiera.  Najlepšie je pripraviť si samostatný zápisník a nesnažiť sa vtesnať svoje myšlienky a modlitby do vyhradeným políčok v knihe.  Nebude to ľahká cesta, lebo si vyžaduje rozhodnutie a vytrvalosť. No hoci ešte nie som v závere tejto cesty, dovolím si povedať, že už teraz stojí za to!

Rút a Noemi sa naučili dôverovať Bohu vo svojom zármutku a tak vyrazili na cestu k novej budúcnosti. Cestu uzdravenia. Cestu domov. Ak máš odvahu, pridaj sa k nim aj ty. 

Táto recenzia bola napísaná vďaka službe www.storpic.com