Uverejnené Vložiť komentár

Domáca škôlka

Túto aktivitu zaviedol pre deti môj manžel počas minulého leta. Takzvané „vyučko“ sa u nás uchytilo a pokračovalo, aj keď  sa náš ocko v septembri vrátil do ozajstnej práce. Každý deň sa teda v našej kuchyni okolo 9:30 začína vyučovanie. Žiaci vo veku 2,4 a 6 rokov poväčšine rýchlo prichádzajú. Láskavá pani učiteľka (rozumej ja) deti privíta a povypytuje sa, ako sa mali od včera. Popritom zopakuje niekoľko anglických slovíčok, ktoré sa deti doteraz naučili. Nenápadne k nim pridá jedno či dve nové a zo skrinky vytiahne farebné pracovné zošity. Vtedy sa najviac poteší najmladšia žiačka, ale zbytočne. Na cvičenia pre deti vo veku 5-6 rokov si ešte bude musieť počkať. Zatiaľ si musí vystačiť s vodovými farbami a plastelínou.

Takto sme si postupom času z pracovných zošitov od vydavateľstva TAKTIK vyskladali vyučovacie hodiny (rozumej minúty). Pracovný zošit Poznávanie je vlastne prírodoveda a vlastiveda v jednom. Zameriava sa na všeobecný rozhľad detí. Táto hodina je veľmi obľúbená u nášho štvorročného žiaka, lebo sa veľa dozvie a nemusí pritom skoro nič robiť.  🙂

Najstaršia žiačka v našej malotriedke obľubuje všetky predmety, no najmä matematiku. S pomocou pracovného zošita Počítanie sa už naučila riešiť sudoku, rozoznávať geometrické tvary, vycibrila orientáciu na ploche.

Na slovenčinu používame pracovný zošit Rozprávanie. Každý deň sa naučíme jedno písmenko. To si potom spolu zapíšeme do zošita písmen, ktoré už poznáme. Na úvodnej dvojstrane pracovného zošita nájdeme všetky písmenká abecedy aj s obrázkami, takže si ich naša šikovná žiačka môže kedykoľvek zopakovať či vyhľadať, ak nejaké zabudne. V úvode každého vyučovania je ešte povinná jazda so zošitom Hviezdička, kde si deti cibria grafomotoriku cez spájanie bodiek. To sa im samozrejme takmer nikdy nechce, preto to delíme na dve časti a pridáme extra dávku povzbudzovanie. Okrem základov písania si tak cvičia aj trpezlivosť. V tomto momente už však našej najmladšej žiačke práve trpezlivosť  začína dochádzať. 😊

Všetky pracovné zošity sú výnimočne pekne ilustrované, takže deti každá stránka hneď zaujme. Úlohy sú len natoľko časovo náročné, aby sa predškoláci vydržali sústrediť. Sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a sú natoľko prehľadné a jasné, že pani učiteľka si môže dovoliť chodiť na vyučovanie bez prípravy! A to je vskutku užitočná vec, keďže určite tušíte, že byť učiteľkou je len jedno z mojich mnohých zamestnaní. 😊

Pridaj komentár