Uverejnené Vložiť komentár

Svätý Šarbel

Už aj na Slovensku je známy tento svätec z Libanonu a úcta k nemu sa šíri. Jeho relikvie nájdeme napr. v Dome sv. Alžbety v Košiciach ci v kostole sv. Petra a Pavla v Nitre. 

Publikácia autorov o. Jeana Skandara OLM a Marie-Sylvie Buissonovej vydaná vo vydavateľstve Lúč opisuje život a cnosti sv. Šarbela vrátane veľkého množstva zázrakov a uzdravení na jeho príhovor. Kniha zároveň obsahuje novénu k sv. Šarbelovi a modlitbu k nemu.

Čo môže dnešnému čitateľovi ponúknuť pustovník z Libanonu, ktorý bol tak trochu „bláznom pre Boha“, keďže sa okrem iných cnosti vyznačoval nesmiernou, až nadľudskou pokorou, poslušnosťou a sebazapieraním? Nájde človek dnešnej doby v živote sv. Šarbela viac ako len zázračného svätca, ku ktorému sa môže utiekať s prosbami o pomoc v rôznych svojich ťažkostiach?

Na túto otázku si musí každý odpovedať sám pred sebou.

Možno pri hľadaní tejto odpovede pomôže aj tato kniha. Ako úprimný recenzent priznávam, že kniha sa nečíta ľahko. Je písaná určitým zjednodušujúcim štýlom, mnohé časti sa opakujú a chýbajú viaceré vysvetlenia pre človeka, ktorý nepozná historické reálie a zvyky z toho obdobia, ktoré by mu pomohli určité skutočnosti lepšie pochopiť. Život otca Šarbela sa zároveň ťažko chápe pohodlnému, individualistickému človeku dnešnej doby.

Zároveň – srdce chápe veci, ktoré sú rozumu vzdialené. A tak, hoci je umŕtvovanie, poslušnosť a tichosť otca Šarbela rozumovo vzdialená mojim dňom, vyciťujem z jeho príbehu blízkosť Boha. Nepochopiteľného mojim zmyslom a predsa tu. 


Tento svätec ticho a pokorne konal zázraky už za života. A po jeho smrti sa tieto znamenia iba znásobili. Známe je tak vytekanie tekutín z jeho tela, ako aj mnohé uzdravenia na jeho príhovor.


Aj dnešný človek si nesie na duši i na tele mnoho rán. Svätý Šarbel, ako aj iní svätí a sväté, vedia a chcú byť našimi spoločníkmi na ceste, ktorá nie je vždy ľahká. Verím, že Boh aj na ich príhovor koná v našich životoch. 

Pridaj komentár